Smart Solutions

Продукти / Сідекс

Сідекс

sidex sm

 Опис

 Інформаційна система «Сідекс» призначена для  автоматизації процесів ведення переліку суб'єктів насінництва та розсадництва, реєстру сортів рослин та їх сертифікації.Система являє собою зручне, функціональне і захищене середовище для внесення, пошуку і обробки інформації, що дає можливість оперативно та ефективно уніфікувати процеси реєстрації та сертифікації насіннєвої продукції та суб’єктів господарюввання.

 Система складається з наступних модулів:

  • Робоче місце заявника;
  • Атестація виробника насіння;
  • Адміністрування та налагодження;
  • Криптографічний захист інформації та ЕЦП;
  • Формування та сертифікація партій насіння.

 Підсистема «Робоче місце заявника»

       Підсистема призначена для автоматизації процесу подання документів заявників на внесення в Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу та Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал. Система дозволяє переглядати реєстр заявок на повідомлень про сертифікацію, формувати повідомлення про сертифікацію, передавати повідомлення та заявки до Реєстру, формувати заявку на отримання діапазону етикеток, передбачає накладання електронного підпису на заявки, переглядати статистичну інформацію, реєстр заявок за типами та роками, переглядати сертифіковані партії. 

Підсистема «Атестація виробника насіння»

Підсистема призначення для атестації виробника насіння. Система дозволяє виконувати пошук інформації про власника  за реквізитами (Стан, реєстраційний номер, Назва / ПІБ, Тип, ЄДРПОУ / Ід.номер, Юр.адреса, телефон, факс, e-mail, ПІБ керівника), по результатам пошуку формувати відповідну звітність, створювати та редагувати вже існуючі записи, створювати заяви про атестацію, виконувати пошук інформації про заяви про атестацію, переглядати та редагувати інформацію про заяви, переглядати стани заявок, виконати пошук інформації про засідання комісії, перегляд та редагування інформації про засідання, проводити пошук, переглядати та редагувати інформацію про атестованих виробників. 

Підсистема «Адміністрування та налагодження»

 Підсистема дозволяє виконувати адміністрування та налагодження для всіх ролей користувачів та всіх підсистем. За допомогою адміністрування система дозволяє виконувати повне налаштування прав доступу користувачів в залежності від специфіки роботи, також дозволяє виконувати налагодження підсистем в цілому.

Підсистема «Криптографічний захист інформації та ЕЦП»

Підсистема призначення для криптографічного захисту інформації та застосування електронно-цифрового підпису. Система оброблює, передає та зберігає конфіденційну інформацію, яка міститься в системі. Система надає можливість накладення електронного цифрового підпису на інформацію.

Підсистема «Формування та сертифікація партій насіння»

Підсистема призначена для формування та сертифікації партій насіння атестованих виробників. Система дозволяє виконувати пошук інформації про повідомлення про розташування (Номер, Дата, рік врожаю, ЄДРПОУ виробника, назва виробника, область), по результатам пошуку надає список всіх відвантажень, переглядати, додавати та редагувати інформацію про розташування, найменування, проводити пошук, переглядати та редагувати інформацію про повідомлення про сертифікацію, надає можливість фіксувати партії вітчизняного чи імпортного походження, фіксувати інформацію щодо результатів лаб. контролю партії, створювати замовлення на етикетки, проводити пошук, перегляд та редагування інформації про партії, проводити пошук, перегляд та редагування інформації про співробітників інспекції.

Sidex Box

 

d sid

 

©2019 Cмарт Солюшнс Україна. All rights reserved